Uw diëtiste Monique

 Uw diëtiste in de spreekkamer


Van 2006 tot 2010 heb ik de vierjarige HBO opleiding Voeding en Diëtetiek in Nijmegen gevolgd. Tijdens deze opleiding verdiepte ik me onder andere in herstelprocessen, preventie, kwaliteit, evidence based practice heb ik het diploma behaald in juli 2010. Daarna volgde ik nog verschillende cursussen op het gebied van diabetes, ontstekingen, voeding bij zwangerschap en borstvoeding en De Beweegkuur voor patiënten met (ernstig) overgewicht.


Mijn interesse voor voeding en koken is voortgekomen uit mijn eigen dieetverleden. Doordat ik zelf een dieet volgde kreeg ik er steeds meer plezier in om recepten aan te passen. Ook volgde ik graag kookworkshops om mijn kennis en vaardigheden met betrekking tot koken te vergroten.


Ik heb ervaren dat voor veel cliënten verandering in het leefpatroon erg belastend kan zijn. Graag onderzoek ik samen met u de mogelijkheden die bij uw situatie passen. Tevens motiveer en stimuleer ik cliënten graag bij het toepassen van de veranderingen. Tijdens mijn opleiding heb ik me gespecialiseerd in gedragsverandering en motivatietechnieken.


Uit de beoordelingen van cliënten tijdens mijn stageperiode en eigen praktijk bleek dat mijn persoonlijke benadering, creativiteit, enthousiasme, deskundigheid en resultaten zeer werden gewaardeerd. Voor mij betekent dit dat mijn aanpak aanslaat. De ideeën voor mijn eigen praktijk heb ik naast  mijn ervaringen gebaseerd op de kwaliteitseisen en –wensen van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie en de Nederlandse Vereniging van Diëtisten, op de wensen van verwijzers en op wetenschappelijke literatuur.