Tarieven

Directe Toegankelijkheid Diëtetiek
De directe toegankelijkheid is ingegaan op 1 augustus 2011. Dit houdt in dat iedereen zonder verwijsbrief van de huisarts naar de diëtist kan. Echter sommige verzekeraars, zoals CZ, vergoeden dieetadvies alleen met verwijzing. Ook bij multidisciplinaire zorg voor chronische aandoeningen, zoals bij Vergoedingen aangegeven is een verwijzing nodig.
Als u geen verwijzing heeft zal er een screening worden gedaan om na te gaan of u met uw klachten en hulpvraag wel aan het juiste adres bent. Zo niet, dan wordt u doorgestuurd naar uw huisarts of een andere hulpverlener. Ook kan het zijn dat aanvullend onderzoek door de huisarts gewenst is en u geadviseerd wordt een afspraak te maken met uw huisarts.
 

Vergoedingen
Dieetadvies wordt voor 3 uren vergoed via uw basisverzekering.
Voor mensen met een chronische aandoening en die tevens behandeld worden door de huisarts komt dieetadvies met verwijzing niet ten laste van het eigen risico. Onder chronische aandoeningen vallen: Diabetes mellitus; COPD; Hart- en vaatziekten waaronder o.a. hoge bloeddruk, hoog cholesterol, overgewicht. 
Als u aanvullend verzekerd bent, dan heeft u vaak recht op een extra vergoeding voor begeleiding. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden of uw zorgverzekeraar.
Voedingsadvies ter preventie, zonder medische aanleiding en een BMI tussen 20 en 25, krijgt u bij de meeste verzekeraars vergoed via de aanvullende verzekering.
Huisbezoeken worden berekend met een toeslag. Deze toeslag krijgt u vergoed wanneer de arts dit noodzakelijk acht en vermeld op de verwijzing.

Met de meeste zorgverzekeraars heeft Dieet en kook een contract afgesloten, zodat in geval van een naturapolis de rekening meestal direct naar de zorgverzekeraar gestuurd wordt. Heeft u een restitutiepolis, dan betaalt u de rekening eerst zelf en kunt u deze later bij uw zorgverzekeraar indienen/declareren.

Tarieven
Een behandeling bestaat uit meer dan alleen het gesprek met u. Directe tijd is de gesprekstijd met de diëtist. Indirecte tijd, is de tijd die de diëtist nodig heeft om voedingsadviezen uit te werken, contacten met verwijzers, administratie en andere bijkomstigheden ten behoeve van het uitwerken van het cliëntencontact.

Tarieven 2017
Type consult Minuten directe + indirecte tijd Tarieven €
Screening Directe Toegankelijkheid 15 +   0 15,50
Eerste consult 45 + 45 93,00
Vervolgconsult 15 + 15 31,00
Telefonisch eerste consult 30 + 15 46,50
Telefonisch vervolgconsult 10 +   5 15,50
Email eerste consult 30 + 15 46,50
Email vervolgconsult 10 +   5 15,50
Huisbezoek eerste consult 60 + 60 124,00 + 28,50 toeslag
Huisbezoek vervolgconsult 30 + 30 62,00 + 28,50 toeslag
Consultpakket 1:
screening, eerste consult
en 5 vervolgconsulten
  235,00
Consultpakket 2:
7 vervolgconsulten
  197,00


Wanneer u een gemaakte afspraak niet kunt nakomen, dient u dit minimaal 24 uur van tevoren mee te delen. Hiervoor kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30-9:00 uur en 13:00-13:30 uur bellen of een email sturen.
Als u niet verschijnt op een afspraak wordt de gereserveerde tijd u in rekening gebracht en niet vergoed door de verzekeraar.