Voor Verwijzers

Mijn visie:

  • Lekker en verstandig eten en een gezonde leefstijl helpen om herstelprocessen te bevorderen en werken preventief.
     
  • De cliënt is gemotiveerd om zijn eigen doelen te bereiken, maar heeft vaak begeleiding nodig om de doelen te verhelderen, maar ook kennis, vaardigheden en steun voor blijvende gedragsverandering.
     
  • Aansluiten bij de belevingswereld, situatie en mogelijkheden van de cliënt is cruciaal voor een goede behandeling.
     
  • Kwaliteit van zorg en een goede samenwerking tussen disciplines ondersteunen verandering.

Op deze pagina heb ik alle informatie op een rijtje gezet die voor verwijzers relevant is. Natuurlijk kunt u altijd contact met mij opnemen voor aanvullende informatie op telefoonnummer 06-49943422 of per e-mail info@dieetenkook.nl.
Dieetadvies is voor 3 uren opgenomen in de basisverzekering.

 

Vrije toegankelijkheid diëtetiek

Vanaf 1 augustus 2011 is dië tetiek vrij toegankelijk. Bij sommige verzekeraars, zoals CZ, heeft een cliënt alsnog een schriftelijke verwijzing nodig van de huisarts, specialist of tandarts om in aanmerking te komen voordieetvergoeding. In geval van gecoordineerde multidisciplinaire zorg via Meditta of Cohesie kan de verwijzing via Zorgdossier plaatsvinden.
Wanneer clië nten zonder verwijzing komen, worden zij eerst gescreend. Ik beoordeel dan of het gaat om klachten en/of een hulpvraag die passen binnen dië tetiek. Als er sprake is van een contra-indicatie of alarmerende signalen zal ik de clië nt adviseren om de huisarts te consulteren.

Verwijzen
Wanneer doorverwijzen? Meer informatie over de verwijsmogelijkheden naar de diëtist vindt u op: www.artsenwijzer.info 
Wanneer u een cliënt of patiënt wilt doorverwijzen, kunt u het verwijsformulier van Dieet en kook uitprinten en ingevuld meegeven aan uw cliënt. Bovenaan het verwijsformulier staan de contactgegevens van mijn praktijk vermeld.

Afspraak maken
Cliënten of patiënten kunnen van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30-9:00 uur en tussen 13:00-13:30 uur bellen voor een afspraak. Op andere momenten ben ik in gesprek en kan het antwoordapparaat ingesproken worden.
Het is mogelijk om de patiënt thuis te bezoeken. Ik vraag u om dit aan te geven op het verwijsformulier.

Meten lichaamssamenstelling
Met de medisch gevalideerde Tanita Body Composition Analyzer SC-240MA wordt de lichaamssamenstelling van cliënten gemeten. Het overzicht van onder andere de BMI, vetmassa, spiermassa en lichaamsvocht kan zeer motiverend werken wanneer cliënten hun gewicht willen veranderen. Na enkele metingen wordt tevens een rapport meegegeven met grafieken van het verloop van de lichaamssamenstelling. Bij cliënten met risico op ondervoeding is speciale aandacht voor afname van de spiermassa. Indien nodig wordt het behandelplan aangepast.

Kook- en wandelconsulten
Naast de reguliere vervolgconsulten kunnen cliënten ook in groepjes van 4-6 personen deelnemen aan wandelconsulten of kookconsulten. Bij kookconsulten worden productkennis van voedingsmiddelen en bereidingstechnieken verhoogd. Wandelconsulten stimuleren deelnemers om vaker samen te gaan wandelen.

Rapportage
Naar aanleiding van uw verwijzing ontvangt u van mij een begin- en eindrapportage met de diëtistische diagnose en het behandelplan. Natuurlijk ben ik altijd bereid om hierop een toelichting te geven.
In het geval van gecoordineerde multidisciplinaire zorg via Cohesie of Meditta wordt na elk consult een kort verslag gemaakt in Zorgdossier
.